Taiči s aplikáciou Tantienčikungu

metodický kurz základy Taiči formy 13 pohybov

Víkendový metodický kurz  Školy Tao zameraný na tematiku umenie pohybu Taiči Čikung I forma s aplikáciou princípov Tantienčikungu

Kurz je určený tak pre začiatočníkov ako aj pre opakujúcich absolventov kurzu Taiči, ktorí dlhší čas nepraktikovali a radi by sa zase dostali do formy, prípdane si viac uvedomili detaily.

Termín: sobota 3.  júna

ČASOVÝ HARMONOGRAM:

10:00 – 12:00 - Taiči forma I 

12:00 – 13:00 - Tantienčikung

13:00 – 14:30 - obed

14:30 – 16:00 -  Taiči forma I

16:00 – 16:30 – Tantienčikung

CENA: 120 Eur 

KDE:  v Taocentre, Kremnická 26, BA – Petržalka

Kurz začína pochopením základných pojmov jin a jang pre pohybovú meditáciu Taiči a ďalej sa zameriame na precízne vysvetlenie a prevedenie 13 tich esenciálnych pohybov formy I. Tai či forma je spojením sady fyzických cvičení ako je Taojin, Tantien Čikung, železná košeľa tancujúci strom a cvičenia šliach.

Krása tejto zostavy je v tom, že je ľahká na zapamätanie si 13 pohybov a rovno je možné aplikovať následné princípy Tao do pohybu. Ďalej sú v nej rotujúce pohyby výborné na rozvoj energie Stredovej osi a nenáročnosť na cvičiacu plochu 1 m2 a časovo trvá 1x precvičenie 5 min.

Je výborné sa naučiť túto zostavu na dlhodobé pravidelne cvičenie aby ste zacítili blahodarné účinky, radosť energiu z tejto formy. 

Hlavná časť taiči zahŕňa vnútorné procesy. Pokojná myseľ, fyzická flexibilita, koordinovaná súhra pohybu a dychu, a tým aj kontrola toku čchi. Akt rovnováhy, najvyšší cieľ klasickej čínskej medicíny.

Korene Taiči ležia skôr v bojových umeniach, zatiaľ čo čikung vychádza z čínskej medicíny. Obe však využívajú rovnaké princípy. Druh dynamickej meditácie, pri ktorej sa vedome spája dych s pohybom, a tým sa kontroluje tok čchi v tele. Zjednodušene povedané, taiči by sa dalo považovať za organizovanú sekvenciu cvičení čikungu.

Na to, aby sa tieto neviditeľné vnútorné alchymistické vlastnosti rozvinuli, potrebuje každý z nás trpezlivosť, nápravu a opakované cvičenie. Predchádzajúce znalosti z iných škôl, ako sú bojové umenia, joga alebo všetky odrody čikungu, uľahčia tréning a skrátia čas učenia.

1. apríla  prebehlo

1. úroveň Taiči a aplikácia Taojinu - cvičenie Taojin je zamerané na obličky a trénovanie Psoas svalov, ktoré s obličkmi úzko súvisia. My sa ich tu učíme cítiť a zapínať nakoľko sú dôležitou súčasťou kultúry pohybu v Taiči. Cieľ tejto zostavy sa prelína s jej názvom - Tao Jin znamená spôsob, ako sa stať mäkkým. Podpora poddajnosti a mäkkosti v tele je pre taiči nevyhnutná. "Mäkkosť neznamená byť ako špagety, znamená to byť ako bič z poddajnej, ale pevnej ocele".

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

13. mája prebehlo

2. úroveň Taiči a aplikácia princípov Železnej košele - kombinácia meditácia v stoji a v pohybe. ŽK je jednou z najdôležitejších praktík, ktoré treba zvládnuť na fyzickej úrovni. Prax ŽK nám pomáha budovať vnútornú štruktúru Taiči, uzemnenie a zakorenenie, pevný stred a prepojenie šľacho-svalov, ktoré sú nevyhnbutné k správnemu prevedniu Taiči formy. V žiadnej inej taoistickej praxi nie sú vedomie, držanie tela a cirkulácia energie tak úzko prepojené ako v Taiči-čikungu. Takže cieĺom tohoto ďalšieho stretnutia je naučiť sa precítiť a integrovať vnútornú štruktúru do pohybu v Taiči.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

3. júna

3. úroveň Taiči a aplikácia Tantienčikungu - Taičičikung je účinným prostriedkom proti starnutiu, ktoré sa výrazne urýchľuje pohybom ťažiska smerom nahor, čo má za následok stratu sily a stability. Tento pohyb sa dá zvrátiť tým, že sa pozornosť sústredí na dolný tan tien, čo je cieľom Tan tien čikungu.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cieĺom stretnutí je zakomponovať do Taiči princípy aplikácie Taojinu, ŽK a Tantienčikungu ako sú zakoreňovacií princíp, prenášanie sily jin a jang, prepojenie sily neba a zeme cez stredovú dráhu, torzné pohyby, silu tantienu...

Čo vám pravidelné cvičenie prinesie:

- Posilníte svoje vnútorné orgány
- Zjednotíte fyzické, duševné a duchovné zdravie
- Rozvinite pružnosť chrbtice a svalu psoas
- Umožníte voľný tok energie/chi/životnej sily
- Získate uzemnenie a zakorenenie, ktoré vám pomôžu v každodennom živote
- Postupne budujete základy pre vyššiu duchovnú prácu

- Zlepšíte vnútornú štruktúru držania tela naučíte sa voľne pohybovať s celým telom, ktoré je štrukturálne aj energeticky prepojené.
- Absorbujete, transformujete a cirkulujete univerzálnu silu, kozmickú silu a silu Zeme
...

Pre koho: pre všetkých, ktorí chcú pracovať na kultivácii svojho tela a energie. Vítaní sú tak začiatočníci, aby sa zoznámili s týmito mocnými praktikami, odskúšali účinky cvičenia na vlastnom tele a podporili tak rozvoj svojej vnútornej sily ako aj pokročilí, ktorí už mali možnosť prostredníctvom absolvovania samostatných metodických kurzov absorbovať metodiku a radi by pravidelným cvičením zdokonalili a prehĺbili svoju prax.  

LEKTORI:  

Mgr. Martina Medvecká - Certifikovaná inštruktorka systému UHT

Mgr. Július Masarovič - Senior inštruktor systému UHT

Registrácie mailom alebo telefonicky:

  • Martina - taojogask@gmail.com, +421 917 974 551

NA KURZ JE POTREBNÉ SA ZAREGISTROVAŤ SPATNE MAILOM alebo TELEFONICKY.

Platby:

Názov a číslo účtu:
Martina Medvecká
číslo úctu: 292 689 3163 Kód banky 1100 - Tatrabanka
IBAN SK64 1100 0000 00292 689 3163 
do poznámky uviesť meno účastníka a nazov kurzu