Tao Yin, Železná košeľa a Taiči  

pravidelný 12 týždňový kurz budovania vnútornej sily a energie čchi

Jedinečná kombinácia 3 čikungových cvičení na budovanie vnútornej sily, štruktúry fyzického tela a rozprúdenie energie.

Termín: utorky so zač. od  31.1. -18.4.

ČAS: 9:45 - 11:30

CENA: 195 Eur (v ind. prípadoch vieme rozdeliť na splátky)

KDE:  v Taocentre, Kremnická 26, BA – Petržalka

Na kurze budeme pracovať na troch úrovniach:

1. úroveň Taojin - meditácia v ľahu. Spoločne precvičíme súbor jednoduchých scvičení na posilnenie chrbtice a svalu psoas - vnútorných driekových svalov. Posilnenie stredu. Celkovú regeneráciu a rozprúdenie energetického toku v meridiánoch.

2. úroveň Železná košeľa - meditácia v stoji. Je jednou z najdôležitejších praktík, ktoré treba zvládnuť na fyzickej úrovni. Prejdeme si súborom statických cvičení, ktoré poskytujú uzemnenie a zakorenenie, spájú nás s energiou Zeme. Dýchacími technikami posilníme stred a zdravý vnútorný tlak. Kedysi staroveké bojové umenie, dnes zdravotná prax - umožňujúca rozvíjať vnútornú silu prostredníctvom vonkajších techník.

3. úroveň Taiči - Je to pohybová meditácia, ktorá je jedným z najkomplexnejších cvičení a je vyjadrením Tao v pohybe a zároveň integruje v sebe prvky a princípy cvičení Taojin a Železná košeľa. 

Čo vám pravidelné cvičenie prinesie:

- Posilníte svoje vnútorné orgány
- Zjednotíte fyzické, duševné a duchovné zdravie
- Rozvinite pružnosť chrbtice a svalu psoas
- Umožníte voľný tok energie/chi/životnej sily
- Získate uzemnenie a zakorenenie, ktoré vám pomôžu v každodennom živote
- Postupne budujete základy pre vyššiu duchovnú prácu

- Zlepšíte vnútornú štruktúru držania tela naučíte sa voľne pohybovať s celým telom, ktoré je štrukturálne aj energeticky prepojené.
- Absorbujete, transformujete a cirkulujete univerzálnu silu, kozmickú silu a silu Zeme
- Spoíjte sa s bruchom ako prvým mozgom, čím posilníte jeho schopnosť uchovávať energi
- Rozviniete vnútorný tlak Čchi, posilníte svoje orgány a fascie

Pre koho: pre všetkých, ktorí chcú pracovať na kultivácii svojho tela a energie. Vítaní sú tak začiatočníci, aby sa zoznámili s týmito mocnými praktikami, odskúšali účinky cvičenia na vlastnom tele a podporili tak rozvoj svojej vnútornej sily ako aj pokročilí, ktorí už mali možnosť prostredníctvom absolvovania samostatných metodických kurzov absorbovať metodiku a radi by pravidelným cvičením zdokonalili a prehĺbili svoju prax.  

Pozn: Na kurze sa dotkneme metodiky a teórie len okrajovo, budeme sa venovať hlavne cvičeniu, ktorým vás povediem.  V prípade, že si cvičenie obľúbite a budete sa chcieť do neho ponoriť hlbšie a pochopiť skryté princípy a pod. je možné sa prihlásiť na samostatné špecializované metodické kurzy: TaoYin, Čikung Železná košeľa alebo Taičičikung. Aktuálne termíny kurzov budú priebežne vypísane.

LEKTORKA:  Mgr. Martina Medvecká
Certifikovaná inštruktorka systému Univerzálne Liečivé Tao

Registrácie mailom alebo telefonicky:

  • Martina - taojogask@gmail.com, +421 917 974 551

NA KURZ JE POTREBNÉ SA ZAREGISTROVAŤ SPATNE MAILOM alebo TELEFONICKY.

Platby:

Názov a číslo účtu:
Martina Medvecká
číslo úctu: 292 689 3163 Kód banky 1100 - Tatrabanka
IBAN SK64 1100 0000 00292 689 3163 
do poznámky uviesť meno účastníka a nazov kurzu