METODICKÝ KURZ FÚZIA I

Fúzia piatich elementov prináša harmóniu do našich emócií, transformuje negatívne a posilňuje pozitívne cnosti srdca v duchovnej praxi. Výsledkom je vyššia energia a vnútorný pokoj a mier. Vytvorenie harmonického prostredia umožňuje, aby sa duch oživil a integroval. Ak sa poobzeráme okolo seba vidíme päť prvkov vo svojom každodennom živote. Drevo, oheň, zem, kov a vodu. Celá príroda sa pohybuje v cykloch a integruje navzájom. Transformácia negatívnych emócií v pozitívne v našich orgánoch má vplyv na zmenu pH rovnováhy z kyslého prostredia a na celkovú hormonálnu rovnováhu. Je to vnútorná alchýmia, veľmi rafinovaný proces vnútornej zmeny a kvality bytia.

Najbližšie termíny: 23. - 24. november

Cena kurzovné: 150,- Eur

Miesto:  Centrum Univerzálne Liečivé Tao Slovakia, Kremnická 26 Bratislava – Petržalka

Požiadavky:

Účastník absolvoval Základy Tao. V cene kurzu je zahrnutý teoretický výklad, praktické techniky, metodická brožúra. Kurz predstavuje úvod do Vnútornej Alchýmie. Kurz je súčasťou Inštruktorskej školy Taojogy a zapisuje sa do indexu.


Náplň kurzu:

Fúzia 5 elementov I je technika, ktorá vytvára rovnováhu energií 5 rôznych elementov v nás, ktoré generujú rôzne emócie, vnútorné konflikty, nálady.Ich zjednotením – fúzovaním do spoločného centra – zdroja sa dokáže naše vedomie dostať do rovnováhy, neutrality a prichádza nová kvalita nášho bytia.

To je spôsob ako byť viac reálny, oprostený od domnienok, nálad, deštrukčných emócií... a zjednotené vedomie, potom naberá silu a je možné ho nasmerovať...Osvojiť si základy Fúzie je doporučené, pre všetkých, ktorí pracujú s energiami, so sexuálnou energiou, Kozmické Liečenie, činejtsang. ktorí sú nestabilní emočne....

Praktikant si pomocou symbolu Pakua vytvorí sústredené energiu v Tantieni - kotli a ustrední sa. Sústredená energia sa pri silnej fokusácii mysle formuje do energetickej žiarivej perly alebo kryštálu. Následne sa táto sústredená energia použije na doplnenie energie Tantienu a spriechodňovanie a rozširovanie Mikrokozmickej dráhy, ktorá pozostáva z dvoch psychických kanálov Zadný meridián - more Jangu a Predný meridián more Jinu. Následne sa praktikant naučí formulu na ovládanie emócií ako ich zneutralizovať, premeniť v čistú energiu a využiť vo svoj prospech. Potom nasleduje formula na ovládnutie zmyslových orgánov. Praktikant sa takto naučí ustredňovať a harmonizovať aj psychicky aj fyzicky.

Fúzia I pre pokročilé cvičenie -  pozostáva z piatich meditačných formúl. Ďalšie meditačné formule predstavujú pokročilé cvičenia, pri ktorých pracujeme s energiami zeme a s piatimi elementmi.

Keď sa vytvorí energetické telo, toto začneme vyživovať univerzálnymi energiami. Praktikant si pomocou symbolu Osmych síl vytvorí energetickú žiarivú perlu alebo kryštál. Následne ju použije metodicky na budovanie energetického tela a jeho ochrany. Naučí sa budovať ochranu pre svoje orgány a taktiež ochranu pre energetické telo. Zároveň sa naučí pomocou energetického tela ako absorbovať extrémne veľa kozmickej energie. Takto sa začína proces mohutného budovania celkovej energie jedinca.

LEKTORI:  

Mgr. Július Masarovič - Senior inštruktor systému  Univerzálne Liečivé Tao 

Mgr. Martina Medvecká - certifikovaná inštruktorka UHT

REGISTRÁCIA A PLATBY:

Registrovať sa na kurz je potrebné mailom alebo telefonicky. Zároveň je potrebné uhradiť plné kurzovné na nižšie uvedený bankový účet. Po pripísaní platby na účet, bude obratom potvrdená záväzná registrácia a zaistené miesto pre účastníka.

Kontakt:  Martina - taojogask@gmail.com, 0917 974 551

Názov a číslo účtu:
Martina Medvecká
číslo úctu: 292 689 3163 Kód banky 1100 - Tatrabanka
IBAN SK64 1100 0000 00292 689 3163 
do poznámky uviesť meno účastníka a Fúzia I