ONLINE METODICKÝ KURZ FÚZIA IAB

Fúzia piatich elementov prináša harmóniu do našich emócií, transformuje negatívne a posilňuje pozitívne cnosti srdca v duchovnej praxi. Výsledkom je vyššia energia a vnútorný pokoj a mier. Vytvorenie harmonického prostredia umožňuje, aby sa duch oživil a integroval. Ak sa poobzeráme okolo seba vidíme päť prvkov vo svojom každodennom živote. Drevo, oheň, zem, kov a vodu. Celá príroda sa pohybuje v cykloch a integruje navzájom. Transformácia negatívnych emócií v pozitívne v našich orgánoch má vplyv na zmenu pH rovnováhy z kyslého prostredia a na celkovú hormonálnu rovnováhu. Je to vnútorná alchýmia, veľmi rafinovaný proces vnútornej zmeny a kvality bytia.

Najbližšie termíny: 11. -  12. december

sobota, nedeľa od 9:00 – 15:00

Cena kurzovné: 110,- Eur

Cena 1 deň/ 80 Eur             

Miesto:  platforma ZOOM 

V cene kurzu je zahrnutý teoretický výklad, e-booklet, záznam mesiac k dispozícií.

Požiadavky:

doporučené účastník absolvoval Základy Tao. Kurz predstavuje úvod do Vnútornej Alchýmie. Kurz je súčasťou Inštruktorskej školy Taojogy a zapisuje sa do indexu.


Náplň kurzu:

ZIA IA Praktikant si pomocou symbolu Pakua vytvorí sústredené energiu v Tantieni - kotli a ustrední sa. Sústredená energia sa pri silnej fokusácii mysle formuje do energetickej žiarivej perly alebo kryštálu. Následne sa táto sústredená energia použije na doplnenie energie Tantienu a spriechodňovanie a rozširovanie Mikrokozmickej dráhy, ktorá pozostáva z dvoch psychických kanálov Zadný meridián - more Jangu a Predný meridián more Jinu. Následne sa praktikant naučí formulu na ovládanie emócií ako ich zneutralizovať, premeniť v čistú energiu a využiť vo svoj prospech. Potom nasleduje formula na ovládnutie zmyslových orgánov. Praktikant sa takto naučí ustredňovať a harmonizovať aj psychicky aj fyzicky.

Fúzia IB pre pokročilé cvičenie -  pozostáva z piatich meditačných formúl.

Ďalšie meditačné formule predstavujú pokročilé cvičenia, pri ktorých pracujeme s energiami zeme a s piatimi elementmi. Praktikant si pomocou symbolu Osmych síl vytvorí energetickú žiarivú perlu alebo kryštál. Následne ju použije metodicky na budovanie energetického tela a jeho ochrany. Naučí sa budovať ochranu pre svoje orgány a taktiež ochranu pre energetické telo. Zároveň sa naučí pomocou energetického tela ako absorbovať extrémne veľa kozmickej energie. Takto sa začína proces mohutného budovania celkovej energie jedinca.

LEKTORI:  

Mgr. Július Masarovič - Senior inštruktor systému  Univerzálne Liečivé Tao

Mgr. Martina Medvecká - certifikovaná inštruktorka systému Univerzálne Liečivé tao 

REGISTRÁCIA A PLATBY:

Registrovať sa na kurz je potrebné mailom alebo telefonicky. Zároveň je potrebné uhradiť plné kurzovné na nižšie uvedený bankový účet. Po pripísaní platby na účet, bude obratom potvrdená záväzná registrácia a zaistené miesto pre účastníka.

Kontakt:  Martina - taojogask@gmail.com, 0917 974 551

Názov a číslo účtu:
Martina Medvecká
číslo úctu: 292 689 3163 Kód banky 1100 - Tatrabanka
IBAN SK64 1100 0000 00292 689 3163 
do poznámky uviesť meno účastníka a Fúzia IAB