FÚZIA IA - ONLINE - metodický kurz

Fúzia piatich elementov prináša harmóniu do našich emócií, transformuje negatívne a posilňuje pozitívne cnosti srdca v duchovnej praxi. Výsledkom je vyššia energia a vnútorný pokoj a mier. Vytvorenie harmonického prostredia umožňuje, aby sa duch oživil a integroval. Ak sa poobzeráme okolo seba vidíme päť prvkov vo svojom každodennom živote. Drevo, oheň, zem, kov a vodu. Celá príroda sa pohybuje v cykloch a integruje navzájom. Transformácia negatívnych emócií v pozitívne v našich orgánoch má vplyv na zmenu pH rovnováhy z kyslého prostredia a na celkovú hormonálnu rovnováhu. Je to vnútorná alchýmia, veľmi rafinovaný proces vnútornej zmeny a kvality bytia.

Najbližší termín: 18. - 19. septembra 

 • CENA: 100 Eur

 • Kde: Taocentrum, Bratislava - Kremnická 26

  Časový harmonogram kurzu:
  Piatok a sobota 18. - 19. september
  15 00 – 18 00 – Základy Tao Teória a prax
  18 00 – 18 30 – Prestávka
  18 30 – 20 30 – Základy Tao Teória a prax

 • Miesto:  Centrum Univerzálne Liečivé Tao Slovakia, Kremnická 26 Bratislava – Petržalka

Požiadavky:

Účastník absolvoval Základy Tao. V cene kurzu je zahrnutý teoretický výklad, praktické techniky, e-booklet. Video záznam k dispozícií 1 mesiac po skončení kurzu.

Kurz predstavuje úvod do Vnútornej Alchýmie. Kurz je súčasťou Inštruktorskej školy Taojogy a zapisuje sa do indexu.


Náplň kurzu:

Fúzia 5 elementov I je technika, ktorá vytvára rovnováhu energií 5 rôznych elementov v nás, ktoré generujú rôzne emócie, vnútorné konflikty, nálady.Ich zjednotením – fúzovaním do spoločného centra – zdroja sa dokáže naše vedomie dostať do rovnováhy, neutrality a prichádza nová kvalita nášho bytia.

To je spôsob ako byť viac reálny, oprostený od domnienok, nálad, deštrukčných emócií... a zjednotené vedomie, potom naberá silu a je možné ho nasmerovať...Osvojiť si základy Fúzie je doporučené, pre všetkých, ktorí pracujú s energiami, so sexuálnou energiou, Kozmické Liečenie, činejtsang. ktorí sú nestabilní emočne....

Na kurze Fúzie IA dostanete úžasné praktické techniky a vedomosti Tao:

 • Symbol Pakua čarovný nástroj alchýmie Tao
 • Ustredňujúci kotol a energetický krištáľ/perla fokusácia vedomia
 • Čistenie energetických bodov na mikrokozmickej dráhe
 • Fúzia 5 energií – ovládnutie rozpadu elementov
 • Fúzia emócií – ovládnutie a využitie energie emócií
 • Ovládnutie zmyslových orgánov – ochrana pred únikom energie

Praktikant si pomocou symbolu Pakua vytvorí sústredené energiu v Tantieni - kotli a ustrední sa. Sústredená energia sa pri silnej fokusácii mysle formuje do energetickej žiarivej perly alebo kryštálu. Následne sa táto sústredená energia použije na doplnenie energie Tantienu a spriechodňovanie a rozširovanie Mikrokozmickej dráhy, ktorá pozostáva z dvoch psychických kanálov Zadný meridián - more Jangu a Predný meridián more Jinu. Následne sa praktikant naučí formulu na ovládanie emócií ako ich zneutralizovať, premeniť v čistú energiu a využiť vo svoj prospech. Potom nasleduje formula na ovládnutie zmyslových orgánov. Praktikant sa takto naučí ustredňovať a harmonizovať aj psychicky aj fyzicky.

LEKTORI:  

Mgr. Július Masarovič - Senior inštruktor systému  Univerzálne Liečivé Tao 

Mgr. Martina Medvecká - certifikovaná inštruktorka UHT

REGISTRÁCIA A PLATBY:

Registrovať sa na kurz je potrebné mailom alebo telefonicky. Zároveň je potrebné uhradiť plné kurzovné na nižšie uvedený bankový účet. Po pripísaní platby na účet, bude obratom potvrdená záväzná registrácia a zaistené miesto pre účastníka.

Kontakt:  Martina - taojogask@gmail.com, 0917 974 551

Názov a číslo účtu:
Martina Medvecká
číslo úctu: 292 689 3163 Kód banky 1100 - Tatrabanka
IBAN SK64 1100 0000 00292 689 3163 
do poznámky uviesť meno účastníka a Fúzia online