FÚZIA II - ONLINE - metodický kurz

Fúzia II pokračovanie fúzii 5 elementov - otváranie stredovej dráhy, 3 Tantienov a Opaskovej ochrannej dráhy. Opäť výrazná technika na stabilizáciu vedomia, základ pre rozvoj praktikanta Tao.....čím viac sa otvorí stredová dráha , tým viac sme energetické bytosti, ktoré dostávajú výživu z energie zeme a neba.

Najbližší termín: 11. - 12. december 

 • CENA: 100 Eur

 (v cene kurzu je zahrnutý Metodický E-booklet, praktické techniky, videozáznam dostupný 1 mesiac, kurz je   súčasťou Školy Taojogy a zapisuje sa do indexu)

 • ZOOM platforma

  Časový harmonogram kurzu:
  Piatok a sobota 11. - 12. december
  15 00 – 18 00 – Fúzia II Teória a prax
  18 00 – 18 30 – Prestávka
  18 30 – 20 30 – Fúzia II Teória a prax

Požiadavky:

Účastník absolvoval Základy Tao a Fúzia IA


Náplň kurzu:

Fúzia II pozostáva z nasledovných meditačných formúl.
Prvá formula:
• Vytvorenie perly alebo krištálu súcitnosti – súhrn cností
Druhá formula:
Otvorenie Strednej dráhy a príslušné vetvy
Tretia formula:
• Otvorenie Opaskovej dráhy
Štvrtá formula:
• Presun Strednej a Opaskovej dráhy do energetického tela

FUZIA II Praktikant si pomocou symbolu Pakua vytvorí sústredené energiu v Tantieni, - kotli a ustrední sa. Sústredená energia sa pri silnej fokusácii mysle formuje do energetickej žiarivej perly alebo kryštálu. Kryštál sa pomocou tvorivého cyklu piatich elementov nabije pozitívnymi cnosťami a vytvorí sa perla súcitnej lásky. Následne sa táto sústredená energia použije na spriechodnenie Stredovej dráhy a jej vetiev známej ako more krvi. Následne sa praktikant naučí formulu na spriechodnenie opaskovej dráhy a budovanie ochrany čakrového systému. Praktikant sa takto naučí ustredňovať a harmonizovať aj psychicky a budovať si ochranu energetického tela

LEKTORI:  

Mgr. Július Masarovič - Senior inštruktor systému  Univerzálne Liečivé Tao 

Mgr. Martina Medvecká - certifikovaná inštruktorka UHT

REGISTRÁCIA A PLATBY:

Registrovať sa na kurz je potrebné mailom alebo telefonicky. Zároveň je potrebné uhradiť plné kurzovné na nižšie uvedený bankový účet. Po pripísaní platby na účet, bude obratom potvrdená záväzná registrácia a zaistené miesto pre účastníka.

Kontakt:  Martina - taojogask@gmail.com, 0917 974 551

Názov a číslo účtu:
Martina Medvecká
číslo úctu: 292 689 3163 Kód banky 1100 - Tatrabanka
IBAN SK64 1100 0000 00292 689 3163 
do poznámky uviesť meno účastníka a Fúzia II online