Metodický kurz TANTIENČIKUNG & TAOJIN II

Predstavuje pevný základ a jadro všetkých fyzických cvičení v systéme Liečivé Tao.  Tantien - mesentery sídliaci v bruchu, je možné rozvinúť mentálne odblokovať fyzicky a plniť energiou. Ak chceme znovuobnoviť naše fyzické aj energetické telo, vieme to docieliť práve cez Tantién.

Najbližšie termíny: 15. - 17. máj

piatok od 14:00 - 20:00  Taojin II

sobota od 09:3017 00 Warm up čikung
nedeľa od 09:30 – 17 00 Tantienčikung


Cena : 80 €/ 1 kurz 
Cena : 150 Eur/ 2 kurzy  
Cena komplet: 220 Eur / 3 kurzy 

Miesto:  
Tao centrum Slovakia
                Kremnická 26 Bratislava – Petržalka

Požiadavky: účastník absolvoval Základy I,  doporučené mať absolvované Taojin I, .V cene kurzu je zahrnutý teoretický výklad, praktické techniky, metodická brožúra. Kurz je súčasťou Školy 

Miesto:  Centrum Univerzálne Liečivé Tao Slovakia, Kremnická 26 Bratislava – Petržalka


Náplň kurzu:

Tantienčikung predstavuje pevný zaklad a jadro všetkých fyzických cvičení v Taojoge. Tantien sídliaci pod pupkom, treba fyzicky neustále posilovať a plniť energiou. Ak chceme znovuobnoviť naše fyzické aj energetické telo, vieme to docieliť práve cez Tantién.

Budovaním a udržiavaním vnútorného tlaku v našom abdomeme, vieme zabezpečiť cirkuláciu v kvnom, lymfatickom aj energetickom okruhu. Zároveň pomocou tantién čikungu obnovujeme v tele kmeňové tzv. nesmrteľné bunky, ktoré majú najkvalitnejšiu DNA. Energia brucha a panvy je základom pre potenciu, vitalitu čriev a trávenie.

Praktikant na kurze sa zoznámi s jednotlivými časťami Tantiénu a následne s 11 timi zvieracími cvikmi, ktoré sú zamerané na budovanie Tantiénu.  Pravidelným cvičenim tantienčikungu si praktikant zabezpečí ochranu zdravia a energie do neskorého veku.

Taojin II nadväztuje na zostavu cvikov Taojin I a zahŕňa pokročilejšie cviky v sede na karimatkách, kde sa pozornosť sústreďuje navyše na rotačné pohyby chrbtice atď. 

Cieľom cvičenia je stále viac a viac energetizovať chrbticu, zahrievať ju, zvyšovať flexibilitu tela, znásobovať energiu a harmóniu, uzdravovať, spriechodňovať šľachy, svaly, energetické kanály, ako i celé telo. Po zvládnutí základných polôh sa vytváraním protitlaku začína výrazne posilňovať vnútorné svalstvo. Takýmto spôsobom si praktikant zabezpečí vnútornú silu až do neskorého veku a môže si vychutnávať dlhovekosť v zdraví.

Cieľom je:
- zamerať sa na zdokonalenie sa v jednotlivých pozíciách

- rozšíriť svoj repertoár o nové a pokročilé pozície, ak už cvičíte jogu, prípadne pôsobíte ako inštruktor jogy
- metodicky pripraviť tých záujemcov, ktorí chcú a plánujú v budúcnosti učiť Taojin

 

LEKTOR:  Mgr. Július Masarovič
Senior inštruktor systému  Univerzálne Liečivé Tao
Koordinátor Taojogy pre Slovensko, organizátor kurzov Taojogy

LEKTORKA:  Mgr. Martina Medvecká
Certifikovaná inštruktorka systému  Univerzálne Liečivé Tao
Organizátor kurzov Taojogy

REGISTRÁCIA A PLATBY:
Registrovať sa na kurz je potrebné mailom alebo telefonicky. Zároveň je potrebné uhradiť plné kurzovné na mailom zaslaný bankový účet. Po pripísaní platby na účet, bude obratom potvrdená záväzná registrácia a zaistené miesto pre účastníka.

Názov a číslo účtu:
Martina Medvecká
číslo úctu: 292 689 3163 Kód banky 1100 - Tatrabanka
IBAN SK64 1100 0000 00292 689 3163 
do poznámky uviesť meno účastníka a Tantienčikung, Taojin II