Tao astrologia I.II - ONLINE

Hviezdy, ktoré riadia našu planétu nám sprostredkujú množstvo informácii. Taoistická a čínska astrológia pri svojom výpočte využíva základné údaje z nášho prvého nádychu - čas, deň, mesiac a hodina narodenia. Spôsob ako tieto energie vzájomne  interagujú nám pomáha porozumieť našim silným a slabým stránkam a udalostiam, ktoré sa odohrávajú v našom živote.

Najbližšie termíny: 

Termín: 8. -9. mája

Cena online: 100,- Eur (I.+II.)  
Prostredie: Platforma ZOOM

Požiadavky

Doporučené: Základy I Taojogy.


Vnútorná Alchýmia z hviezd - praktická taoistická astrológia I.II

Hviezdy, ktoré riadia našu planétu nám sprostredkujú množstvo informácii. Taoistická a čínska astrológia pri svojom výpočte využíva základné údaje z nášho prvého nádychu - čas, deň, mesiac a hodina narodenia. Spôsob ako tieto energie vzájomne  interagujú nám pomáha porozumieť našim silným a slabým stránkam a udalostiam, ktoré sa odohrávajú v našom živote.

Poznanie a využitie týchto metód s porozumením Astrológii Vnútornej Alchýmie (taoistickej astrológie), nám umožňuje navýšiť a harmonizovať našu Čchi energiu, získanú pri narodení, využitím kľúčových techník a cvičení Vnútornej Alchýmie – čikung a meditácie. Taoisti veria, že život na planéte je tvorený 5 prvkami a výpočtom svojich vlastných prvkov a s využitím praxe vnútornej alchýmie môžeme dosiahnuť harmóniu vo svojom živote.

Prostredníctvom osobného výpočtu Taoistickej astrológie Vám na kurze vysvetlíme spôsoby a  techniky ako výpočtu porozumieť a aplikovať ho do života s využitím taoistickej praxe  Vnútornej Alchýmie.

Náplň kurzu

 • Vysvetlenie a objasnenie pojmu Astrológia Vnútornej Alchýmie
 • V čom Vám môže pomôcť?
 • 5 prvkov, ich charakteristiky, nasmerovanie, vzájomný interakcia medzi nimi atď
 • Ako si vytvoriť graf a vysvetlenie hlavných častí grafu
 • Day & Master (osobný element)– 10 typov – charakteristika
 • Analýza percentuálneho rozloženia energie orgánov – silné orgány a oslabené
 • 5 dynamických fáz – čo znamenajú a ich podmienený vzťah k osobnému prvku 
 • Základný rozbor grafu 5 Elementov  - nájdenie 10 „bohov“ a ich interakcia vo vzťahu k emóciám, orgánom, mentálnej charakteristike atď. 
 • Ukážka rozboru kompatibility, rodinná a skupinová terapia 
 • Zvieratá čínskeho horoskopu ... a vzájomné vzťahy
 • Aplikácia praxe taoistickej alchýmie pre podporu alebo rovnováhu vášho osobného prvku
 • Aplikácia praxe taoistickej alchýmie pre podporu alebo rovnováhu 4 ďalších prvkov, ktoré sú oslabené alebo v nerovnováhe.
 • Stručný prehľad a popis ďalších možných aplikácii taoistickej praxe – Výživa 5 prvkov, Tao numerológia, Fengshui , Farebná terapia...

Cieľom kurzu je vedieť si vygenerovať základný  graf a interpretovať  jeho jednotlivé súvislosti a vzťahy, čo sa týka Vás / Vašich priateľov / rodiny alebo študentov. Naučiť sa, ktorý z prvkov potrebuje podporu, a ktorú z praxe taoistickej vnútornej alchýmie je možné odporučiť na ich podporu.

Praktická taoistická astrológia II

 • Spätná väzba a otázky z prvého dňa
 • Dokončenie rozboru všetkých aspektov grafu – 10 ročný cyklus šťastia
 • Vnútorná motivácia, láska, bohatstvo atď..
 • Praktické cvičenie ako robiť jednoduché grafy pre seba a svojich blízkych, s ohľadom na to, čo z praxe taoistickej vnútornej alchýmie potrebujem doporučiť pre podporu osobného prvku a ako podporiť ďalšie slabé prvky v horoskope.
 • Ukážka rozboru kompatibility, rodinná a skupinová terapia 
 • Zvieratá čínskeho horoskopu ... a vzájomné vzťahy
 • Prax taoistickej vnútornej alchýmie

LEKTORKA:

Martina Medvecká - Certifikovaná inštruktorka systému  Univerzálne Liečivé Tao 

Július Masarovič - Senior inštruktor systému  Univerzálne Liečivé Tao 

REGISTRÁCIA A PLATBY:
Registrovať sa na kurz je potrebné mailom alebo telefonicky . Zároveň je potrebné poslať osobné dáta meno, hodinu a dátum narodenia na vypracovanie podkladov pre rozbor a uhradiť kurzovné na nižšie uvedený bankový účet. Po pripísaní platby na účet, bude obratom potvrdená záväzná registrácia a zaistené miesto pre účastníka. 

Názov a číslo účtu:
Martina Medvecká
číslo úctu: 292 689 3163 Kód banky 1100 - Tatrabanka
IBAN SK64 1100 0000 00292 689 3163 
do poznámky uviesť meno účastníka a Tao astrologia