TAO STRAVA PODĽA 5 ELEMENTOV- ONLINE

Taoistická strava a bylinná Fytoterapia predstavujú dva samostatné piliere TAO. Pre moderného človeka je dôležité vedieť správne sa orientovať  v každodennej potravinovej základni, ktorá predstavuje pre nás postnatálny zdroj energie.  Taoistický prístup ku strave je ucelený a hlbokou praxou overený, na ktorom je možné budovať istotu v súčasnom informačnom boome o strave. Následne sa stravovanie stáva pre nás každodenným liekom a oporou pri duchovnom rozvoji jedinca.

Termín: 7. - 8. augusta

Cena kurzovné: 100,- Eur

(v cene kurzu je zahrnutý Metodický E-booklet, praktické techniky, podrobné tabuľky potravín podľa elementov a ďalších charakteristík jednotlivých potravín, videozáznam dostupný 1 mesiac)

Časový harmonogram:
Piatok:
15 00 - 18 00 Úvodná prednáška Teoria a prax Systém trávenia
18:30 - 20:30 Prestávka večera
18 30 - 20 30 Živá a mrtva strava, Jin a jang potravín
Sobota:

09 00 - 12 00 Prednáška 5 elementová strava
12 00 - 1
3 0Obedná prestávka
1
3 00 - 15 00 Jedálniček optimálne potraviny

Platforma: ZOOM

Požiadavky:

Doporučené: absolvovanie kurzu Základy I.


Náplň kurzu:

Metodický kurz Taostravy je určený rovnako pre začiatočníkov- záujemcov z radov širokej verejnosti, ktorú zaujíma problematika zdravej životosprávy, ľudí pracujúcich v oblasti zdravej výživy, dietetiky a gastronómie , ako aj mierne pokročilých a pre pokročilých študentov Taojogy. 

Na kurze sa dozviete:  
• čo je to strava materiálna, energetická, emocionálna, duchovná
      
• čo sú to chute a s čím súvisia
• ako aplikovať Jin, Jang a 5 elementov do praxe
• ako chápať potraviny ako liek a energiu
• ako spojiť  ročné obdobia so stravou
• konkrétne potraviny, ich vplyv na orgány a meridiány

  • ako funguje tráviacivstrebáva a vylučovací systém / špeciálna technika na predchystanie tráviacej sústavy / technika na detoxikáciu tráviacej sústavy

• ako správne kombinovať potraviny
• čo je to" živá "strava
• ako spojiť  potraviny so "živou" stravou
• optimálne stravovanie                                                 
• byliny, ktoré je vhodné používať ako výživný doplnok bežného stravovania
Kurz bude prebiehať formou prednášok so slide show.

Doporučujeme mať aj vlastný astrologický chart pre tých, ktorí chcú zistiť percentuálne rozloženie svojich vlastných 5 vnútorných elementov, podľa taoistickej astrológie a objaviť tak svoje energeticky slabé a silné orgány, čo im poskytne lepšie a presnejšie údaje k tomu ako sa vyživiť a zharmonizovať pomocou stravy.
Cena osobného chartu: 10 Eur
Cena osobného chartu aj s osobným výkladom: 50 Eur

REGISTRÁCIA A PLATBY:
Registrovať sa na kurz je potrebné mailom alebo telefonicky. Zároveň je potrebné uhradiť kurzovné na mailom zaslaný bankový účet. Po pripísaní platby na účet, bude obratom potvrdená záväzná registrácia a zaistené miesto pre účastníka.

REGISTRUJTE SA EŠTE DNES A ZAISTITE SI SVOJE MIESTO!

LEKTORI:  

Martina Medvecká - Certifikovaná inštruktorka systému Univerzálne Liečivé Tao

Július Masarovič - Senior inštruktor systému  Univerzálne Liečivé Tao . Absolvent školy Tradičnej čínskej medicíny v odbore fytoterapia a čínska dietetika.

Registrácie mailom alebo telefonicky

  • Martina - univerzalne@liecive-tao.sk, 0917 974 551

Zároveň je potrebné uhradiť kurzovné na nižšie uvedený účet vo výške 100,-Eur.   

Názov a číslo účtu:

Martina Medvecká
číslo úctu: 292 689 3163 Kód banky 1100 - Tatrabanka
IBAN SK64 1100 0000 00292 689 3163 
do poznámky uviesť meno účastníka a Taostrava