Misia a vízia školy

Sme jediná škola na Slovensku, ktorá sa venuje komplexne systému UNIVERZALNE LIEČIVÉ TAO v celej jeho línii. Škola funguje už od roku 2004 pod vedením Július Masaroviča a za ten čas precvičila vyše 1000 študentov. Školíme inštruktorov Taojogy systému Univerzálne Liečivé Tao, ktorí dnes pôsobia tak v Bratislave ako aj v iných mestách na Slovensku a sú súčasťou celosvetovej databázy inštruktorov UHT. V súčasnosti máme viac ako 30 inštruktorov z toho zároveň 12 certifikovaných praktikantov Chi Nei Tsang. Krása TAO je v tom, že z neho môže čerpať kaž a na rôznych úrovniach svojho vnímania

 

NAŠA MISIA A VÍZIA 

Esencia - V harmónii so životnou silou rozvíjame cnosti srdca, duše a ducha.  

Poslanie - Neustále zdokonaľovanie svojej integrácie a kultivácie a sebaliečenia. Šírenie a sprostredkovanie poznania Tao všetkým bytostiam Univerza, ktoré sa o to zaujímajú.

Vízia - Metodicky odovzdávame princípy Tao v každodennom živote a taoistické techniky formou transmisie, meditácie. Zameriavame sa na relaxáciu, zdravie, spirituálny rozvoj, psychickú aj fyzickú rovnováhu, osvietenie, pokoj, zdokonaľovanie sa, harmóniu a nesmrteľnosť.

Hodnoty - S láskavou akceptáciou oceňujeme dynamickú rovnováhu svetla a tmy. Žijeme v harmónii s cnosťami dôvery, rešpektu, lásky, múdrosti a súcitnosti.

Vedený taoistickým konceptom \"Te\", ktorý predstavuje cnosť, silu a integritu, kultivujeme tímovú prácu a vzájomnú spoluprácu využívajúc win win princíp, hľadáme priestor na sebarealizáciu, spoločné ciele a vízie, akceptujeme princíp nezasahovania.

Cvičenia, ktorým sa venujeme rešpektujú individuálne potreby každého jednotlivca. V bezpečnom prostredí a uvoľnenej atmosfére vedieme ľudí v rôznych etapách ich života za účelom podporiť rast sebalásky, posilniť vieru v seba a nájsť rovnováhu a harmóniu v každodennom osobnom či pracovnom živote. Zároveň ich učíme ako budovať energiu, nevyčerpávať sa a prevziať 100% zodpovednosť za svoj život.

Slogan:

1. Ak integruješ nerozpadneš sa, ak neintegruješ rozpadneš sa.
2. Ak praktikuješ dosiahneš to, ak nepraktikuješ nedosiahneš to

Filozofia:

Zjednocujeme v sebe opačné sily, elementy, kultivujeme cnosti a čistíme a rozhojňujeme esenciu a oheň života, jasnosť a pokoj ducha. Budujeme energiu duše, kvapku duše vrátime do mora ducha