Inštruktorská škola Taojogy

Vítame všetkých záujemcov z radov širokej verejnosti ako aj profesionálnych terapeutov, liečiteĺov, meditujúcich, praktikantov a lektorov jogy či bojových umení atď., ktorí sa chcú pripojiť k tým, ktorí sa rozhodli znovu získať svoju osobnú silu a rozhodli sa holisticky investovať do svojho života a previazť 100% zodpovednosť za svoje zdravie ako aj tých ktorí by radi založili vlastné podnikanie, prípadne rozšírili doterajšiu, či už terapeutickú alebo jogovú prax a stali sa certifikovaným inštruktorom systému Univerzálne Liečivé Tao.

Škola bola založená v roku 2004 v Bratislave ako Škola Taojogy pod vedením Mgr. Júliusa Masaroviča. Šklola ako jedna z mála v Európe sa venuje komplexne systému UNIVERZALNE LIEČIVÉ TAO v celej jeho línii. Školu prešlo už cez 2000 študentov 

Krása TAO je v tom, že z neho môže čerpať kaž a na rôznych úrovniach svojho vnímania

O čom je  štúdium a čomu sa systém Univerzálne liečivé Tao venujte pozri TU

Pozýváme Vás na úvodne vstupné kurzy do nového ročníka inštruktorskej Školy Taojogy 2022, kde sa spoločne vnoríme a vydáme na cestu Tao ...

 

Požiadavky na získanie statusu inštruktor UHT

Ide o samostatné 3 úrovne štúdia. Jednotlivé úrovne sú nastavené tak, aby ako celok vytvárali komplexný systém. Ročník sa otvára pri min. počte 15 študentov, aby bol zabezpečený osobný prístup lektorov nielen v teoretických, ale aj v praktických častiach.

Ako BONUS získavate v našej škole možnosť spätne navštevovať kurzy, ktoré ste už v rámci svojho štúdia absolvovali s 50% zľavou. 

Forma a intenzita štúdia podľa definovanej úrovne. 

K dispozícii budú Video záznamy a e-booklety so spracovanou tematikou.

Splňte požadované hodiny seminárov podľa disciplín, v ktorých chcete byť hodnotení

Workshopy je možné absolvovať formou metodických víkendových kurzov a sústredení na živo aj formou online.
 
AKO ZAČAŤ?
 
1. certifikačná úroveň
 
Čikung Inštruktor Vnútornej Alchýmie 1. stupňa 
táto cesta je zameraná hlavne na prax čikungu (potrebných 40 hodín praxe) 
 
pre záujemcov, ktorí uprednostňujú viac fyzické energetické cvičenie a inštruktorov, terapeutov, rehabilitačných pracovníkov,  ktorí by  radi obohatili svoju jogovú, činkungovú alebo terapeutickú prax o nové výučbové čikungové formy pre rozvoj zdravia a energie svojich klientov.
 
alebo
 
Asociovaný inštruktor Vnútornej Alchýmie 
táto cesta je pre všetky ostatné odbory Vnútornej Alchýmie (potrebných 120 hod. praxe)
 

ČIKUNG INŠTRUKTOR VNÚTORNEJ ALCHÝMIE 1. st. (kľúč QI-1)

Potrebuje celkovo min. 40 hodín praxe :
Základy Tao (min.10hodín), a *Kranialno sakrálny Čikung, * Čikung kmeňových buniek, * Čikung Múdrosti, * Čikung 5 Elementov (spolu min. 30 hodín)

Školitelia Majster Mantak Chia, Senior Inštruktor úroveň 1&2 a Certifikovaný Inštruktor
Tréning na skúšku - skupinový workshop: Na získanie certifikátu je potrebné absolvovať min. 1 zo 4 disciplín úrovne I, aktualizácia kedykoľvek, keď ste pripravený.
 
Disciplíny 1. úrovne:
* Kranio sakrálny Čikung (kľúč CSQ)
* Čikung kmeňových buniek (kľúč SCQ)
* Čikung múdrosti (kľúč WQ)
* Čikung 5 Elementov (kľúč 5EQ)
 
Skúšajúci: Senior inštruktor + Certifikovaný inštruktor
Ak absolvujete na prvej skúške hodnotenie len z 1 disciplíny, nie sú potrebné žiadne hodiny seminárov navyše, aby ste mohli byť hodnotený v ostatných disciplínach dodatočne. Stačí prísť na skúšku a odcvičiť formu.

Po získaní certifikátu je možné postúpiť na Čikung Inštruktora Vnútornej Alchýmie úroveń 2 (kľúč QI-2).
Predpoklad je certifikácia vo všetkých 4 vyššie uvedených disciplínach a minimálne 6 mesiacov výučby I. stupňa.

Podrobnosťami pre získanie certifikácie úrovne 2 budú záujemci obozamený počas výučby na 1. stupni.

ASOCIOVANÝ INŠTRUKTOR VNÚTORNEJ ALCHÝMIE (kľúč-AI)

120 hodín praxe - 7 metodických kurzov a 1 intenzívne zdokonaľovacie sústredenie, následne je možné sa pripraviť na skúšku 1.stupňa pre asociovaných inštruktorov.
 
Metodika a prax:

Základy Tao I  10 hod.

Základy Tao II 10 hod

Liečivá láska I,Tao muža, Tao ženy 10 hod.

Čikung Železná košela I 10 hod

Taojin a Tantienčikung 10 hod.

Tantienčikung a Fúzia IA  10 hod.

Týždenný Intenzívny Trénig  48 hodín praxe

Skúška: 2 hodiny

Skúšajúci - Senior inštruktor Július Masarovič a Certifikovaná inštruktorka Martina Medvecká

Následne môžete urobiť upgrade na Certifikovaného inštruktora s ďalšími 120 hodinami praxe a aktívnom vyučovaní v trvaní min. 6 mesiacov. Info získate na 1. stupni výučby alebo sa informujte priamo mailom.

NA ŠTÚDIUM JE POTREBNÉ SA ZAREGISTROVAŤ SPATNE MAILOM, TELEFONICKY ALEBO OSOBNE . Záujemcom pošleme inštrukcie a prehľadný kalendár kurzov na príslušný rok s cenami. Študujete svojim tempom.  

E-MAIL_ taojogask@gmail.com , mobil: 0917 974 551

Registrácia a zápis do ročníka je na vstupných kurzoch Školy Taojogy Základy. Poslucháčovi bude vystavený index, doňho sa budú zapisovať absolvované kurzy a sústredenia. Aktuálne vstupné kurzy info TU

Kompletné info ohľadne budovania kariéry inštruktora systému Univerzálne Liešivé Tao: v angl.jazyku TU

NAJBLIŽŠÍ TERMíN PRÍPRAVKY A SKUŠKY NA ZíSKANIE Kľúča AI a QI + náplň skúšky

Prípravka na skúšku AI - 5. FEBRUÁRA  2022 v čase od 15:00 - 20:00 ONLINE ZOOM - Registrácie na skúšku do 24.12.2021

Predpoklady pre skúšku Asociovaného inštruktora
Absolvovanie:  metodické kurzy, sústredenia, prípravka (celkovo min 120 hod.) (zapísané v indexe).

prípravka na skúšku pre asociovaného inštruktora v počte 4,5 hodiny (cena 80,- Eur)

Predmetom skúšky sú:  

Základy I Tao

Predstavenie seba a systému Taojogy (cca  5. min)
Metodická rozcvička na stoličke
Čchi seba masáž
Vnútorný úsmev v zmysle Tvorivý cyklus
6 liečivých zvukov
Aktivizácia Tantienu
Body a Mikrokozmická dráha,

Skúška - termín bude dohodnutý na prípravke (1,5 hodiny cena 50€ + 22€ poplatok za vystavenie certifikátu )

Registrácie na ONLINE prípravku - V prípade záujmu je potrebné sa registrovať ako uchádzač o stupeň asociovaného inštruktora spätne mailom, osobným pohovorom alebo telefonicky.

Zároveň je potrebné mailom vypísať, predložiť indexom počet hodín absolvovaných metodických kurzov, sústredení, počet mesiacov Tao online cvičení.

Skúšajúci a pripravujúci: Senior inštruktor Július Masarovič a certifikovaná inštruktorka Martina Medvecká

Po úspešnom absolvovaní  skúšky, úspešný absolvent obdrží certifikát Asociovaného inštruktora,vystavený v Tao Gardene v Thajsku, podpísaný majstrom Mantakom Chiom, ktorý ho bude oprávňovať učiť a precvičovať Taojogu v danom certifikovanom rozsahu v lokalite svojho bydliska.

PREČO SA K NÁM PRIDAŤ

Spoločne objavíme jedinečné zdroje Univerzálneho liečivého Tao , ktoré budú prospešné pre vaše zdravie a osobný blahobyt spôsobom, akým si len ťažko dokážete predstaviť. V rámci školy vás naučíme pracovať so svojou energiou, emóciami i sexualitou. Pochopením a praxou praktikant spozná svet energie a vibrácií, ktoré nás ovplyvňujú a zacíti harmóniu a integritu ducha.
Človek sa potrebuje vedieť orientovať v priestore aj čase, v ktorom žije, aby mohol byť stabilný, produktívny počas svojho života.  V Tao sa kladie dôraz na zdravé vitálne telo, vitálnu psychiku a správne myslenie. Nato človek potrebuje mať filozofiu života. S neustálym praktikovaním, kultivovaním energie, emócií, harmonizovaním mysle a budovaním zdravia a energie tela, sa praktikantovi postupne odhalia univerzálne zákonitosti, ktoré platia pre nás všetkých.
Praktikant odhalí Tao v dennom živote - vnútorný pokoj a stabilitu a múdrosť. A osvojí si staré taoistické cvičenia, ktoré majú hlboký odkaz pre dnešného človeka.

Chápeme, že pre niektorých záujemcov môže byť ťažké rozhodnúť sa hneď pre komplexné štúdium Inštruktorskej školy  Systému Univerzálne liečivé Tao, bez detailnejšieho oboznámenia sa so systémom, preto odporúčame navštíviť a vyskúšať prvý vstupný víkendový seminár Základy Tao a následne sa rozhodnúť.

PO ÚSPEŠNOM ZÍSKANÍ CERTIFIKÁTU MÁTE NÁROK NA NASLEDOVNÉ BONUSY:

  • Praktikant je zaradený do prestížneho systému Univerzálne Liečivé Tao ( Majstra Mantaka Chia)
  • Praktikant má benefity 30 - 50% zľavy na všetky metodické kurzy na Slovensku, ktoré opakuje, 10 – 20% zľavy na medzinárodné kurzy s Mantakom Chiom a pobyty v Tao Gardene v Thajsku
  • 20% zľavy na metodické materiály Taojogy
  • Praktikant je pod ochranou spirituálnej línie majstrov Tao
  • Praktikant má oprávnenie na učenie a šírenie systému Taojogy v lokalite svojho bydliska v rozsahu vystaveného certifikátu       
  •  
  • Po úspešnej realizácii skúšky asociovaného inštruktora je možné pokračovať vo zvyšovaní svojej kvalifikácie štúdiom 2.stupňa - status medzinárodne Certifikovaný inštruktor Univerzálne liečivé Tao. Info pošleme na vyžiadanie mailom.