Inštruktorská škola Taojogy

Vítame všetkých záujemcov z radov širokej verejnosti ako aj profesionálnych terapeutov, liečiteĺov, meditujúcich, praktikantov a lektorov jogy či bojových umení atď., ktorí sa chcú pripojiť k tým, ktorí sa rozhodli znovu získať svoju osobnú silu a rozhodli sa holisticky investovať do svojho života a previazť 100% zodpovednosť za svoje zdravie ako aj tých ktorí by radi založili vlastné podnikanie, prípadne rozšírili doterajšiu, či už terapeutickú alebo jogovú prax a stali sa certifikovaným inštruktorom systému Univerzálne Liečivé Tao.

Od roku 2004 funguje na Slovensku v Bratislave Škola Taojogy pod vedením Mgr. Júliusa Masaroviča, kde je možné sa venovať komplexne systému UNIVERZALNE LIEČIVÉ TAO v celej jeho línii. V súčasnosti má škola viac ako 30 inštruktorov z toho zároveň 8 certifikovaných praktikantov Chi Nei Tsang.

Krása TAO je v tom, že z neho môže čerpať kaž a na rôznych úrovniach svojho vnímania. Pozýváme Vás na úvodne vstupné kurzy do nového ročníka inštruktorskej Školy Taojogy 2019, kde sa spoločne vnoríme a vydáme na cestu Tao ...

 

Inštruktorská škola Taojogy pozostáva z metodických kurzov Taojogy a zdokonaľovacích sústredení. Celková tematika je rozložená do 16 metodických  kurzov a 6 zdokonaľovacích sústredení, cca 270 hodín. (1. A 2. Stupeň).

Po absolvovaní min. 8 metodických kurzov a 2 zdokonaľovacích sústredení v počte aspoň 110 hodín je možné sa pripraviť na skúšku 1.stupňa pre asociovaných inštruktorov.

ŠTÚDIUM ŠKOLY TAOJOGY PREBIEHA FORMOU:

  • Celodňových víkendových metodických kurzov
  • Zdokonaľovacích sústredení Taojogy

Miesto konania metodických kurzov: Bratislava  

Miesto konania sústredení: Vysoké a Západné Tatry, Veľká Fatra

 

Rozpis víkendových metodických kurzov  zimný semester Školy Taojogy 2019

                                                                                                                         Balíková cena*

September 21.-22.                        Základy I,II Tao (Martina , Julius)       12 hodín/120 eur

September 21.-22.                        Základy I,II Tao (Jozef - Košice)            12 hodín/120 eur                

September 28.-29.                        Čikung Warm up & Taojin I                  12 hodín/120 eur

Október 03. - 06.                           Jesenné sústredenie na Fatre               20 hodín/120 eur

Október 19.- 20.                            Taojin II & Tantien čikung                     12 hodín/120 eur

Október 26.–27.                            Čikung Železná košeľa IAB                    12 hodín/120 eur

November 08.-09.                         Liečivá láska I, II                                     12 hodín/120 eur

November 10.                                Liečivá láska III                                          8 hodín /80 eur

November 23. - 24.                       Fúzia I                                                        12 hodín/120 eur 7

Nov.30 -01.December                  Fúzia II                                                      12 hodín/120 eur

Kurzy sa konajú v Tao centre na Kremnickej 26, v Bratislave a v Košiciach. Začínajú v sobotu o 9:30 a končia sa v nedeľu o 17:30. Ubytovanie a strava nie sú zahrnuté v cene.

Jesenné sústredenie na Fatre 2019

Október 03. – 06. jesenné sústredenie Tao dychu 20 hodín/150 eur

Zimné sústredenie v Tatrách 2020

Január 02. - 10. Zimné sústredenie Alchýmia I 25 hodín/150 eur

Ubytovanie a strava nie sú zahrnuté v cene.

* balíková cena platí pri predplatení si min. 4 vybraných metodických kurzov. Štandardná cena 150Eur / víkendový MK
&

NA ŠTÚDIUM JE POTREBNÉ SA ZAREGISTROVAŤ SPATNE MAILOM, TELEFONICKY ALEBO OSOBNE  a zároveň je potrebné poslať fakturačné údaje, na ktoré pošleme vystavenú faktúru. 

Registrácia a zápis do ročníka je na vstupných kurzoch Školy Taojogy Základy. Poslucháčovi bude vystavený index, doňho sa budú zapisovať absolvované kurzy a sústredenia.

PREČO SA K NÁM PRIDAŤ

Spoločne objavíme jedinečné zdroje Univerzálneho liečivého Tao , ktoré budú prospešné pre vaše zdravie a osobný blahobyt spôsobom, akým si len ťažko dokážete predstaviť. V rámci školy vás naučíme pracovať so svojou energiou, emóciami i sexualitou. Pochopením a praxou praktikant spozná svet energie a vibrácií, ktoré nás ovplyvňujú a zacíti harmóniu a integritu ducha.
Človek sa potrebuje vedieť orientovať v priestore aj čase, v ktorom žije, aby mohol byť stabilný, produktívny počas svojho života.  V Tao sa kladie dôraz na zdravé vitálne telo, vitálnu psychiku a správne myslenie. Nato človek potrebuje mať filozofiu života. S neustálym praktikovaním, kultivovaním energie, emócií, harmonizovaním mysle a budovaním zdravia a energie tela, sa praktikantovi postupne odhalia univerzálne zákonitosti, ktoré platia pre nás všetkých.
Praktikant odhalí Tao v dennom živote - vnútorný pokoj a stabilitu a múdrosť. A osvojí si staré taoistické cvičenia, ktoré majú hlboký odkaz pre dnešného človeka.

Chápeme, že pre niektorých záujemcov môže byť ťažké rozhodnúť sa hneď pre komplexné štúdium Inštruktorskej školy  Systému Univerzálne liečivé Tao, bez detailnejšieho oboznámenia sa so systémom, preto odporúčame navštíviť a vyskúšať prvý vstupný víkendový seminár Základy Tao a následne sa rozhodnúť.

PO ÚSPEŠNOM ZÍSKANÍ CERTIFIKÁTU MÁTE NÁROK NA NASLEDOVNÉ BONUSY:

  • Praktikant je zaradený do prestížneho systému Univerzálne Liečivé Tao ( Majstra Mantaka Chia)
  • Praktikant má benefity 30 - 50% zľavy na všetky metodické kurzy na Slovensku, ktoré opakuje, 10 – 20% zľavy na medzinárodné kurzy s Mantakom Chiom a pobyty v Tao Gardene v Thajsku
  • 20% zľavy na metodické materiály Taojogy
  • Praktikant je pod ochranou spirituálnej línie majstrov Tao
  • Praktikant má oprávnenie na učenie a šírenie systému Taojogy v lokalite svojho bydliska v rozsahu vystaveného certifikátu

Púspešnej realizácii skúšky asociovaného inštruktora je možné pokračovať vo zvyšovaní svojej kvalifikácie štúdiom 2.stupňa - status medzinárodne Certifikovaný inštruktor Univerzálne liečivé Tao. Info pošleme na vyžiadanie mailom.