ZÁKLADNÉ VSTUPNÉ KURZY - Liečivé Tao

Jedná sa o vstupný kurz do Systému Univerzálne Liečivé Tao podĺa Majstra Mantak Chiu zameraný na objavovanie esencie zdravia, vitality a dlhovekosti pomocou jedinečných taoistických techník.

Na človeka v našom svete je kladená vysoká náročnosť v tejto dobe. Je nútený sa postarať sám o seba do plnej miery. Úspech človeka spočíva v nájdení životného oporného piliera, o ktorý sa môže oprieť. Na tomto metodickom kurze ho nájdete. Pilier Tao, s ktorým sa účastník zoznámi na kurze je otestovaný miliónmi ľudí.

Všetky taoistické techniky a cvičenia, ktoré budete na kurze vykonávať, budú zamerané na oživovanie, posilnenie a uzdravenie fyzickej, emočnej, mentálnej a duchovnej úrovne. Aplikáciou techník budete plný energie, naučíte sa načerpať chýbajúce sily pre seba. Budete zdravší, pokojnejší, naučíte sa ako sa zbavovať toxínov z tela. Zmysel každej techniky je podrobne vysvetlený z duchovného aj medicínskeho hľadiska.

SYSTÉM UNIVERZÁLNE LIEČIVÉ TAO SLOVAKIA
MARTINA MEDVECKÁ - LIEČIVÉ TAO, ŠKOLA TAOJOGY

Najbližšie termíny kurzov v Bratislave

 • 26. - 27. september   ZÁKLADY TAO BA 

Časový harmonogram:

Sobota Nedeľa 26.- 27. september 
09 45 – 10 00 – Príchod , prezlieknutie a registrácia
10 00 – 13 00 – Základy Tao Teória a prax
13 00 – 14 30 – Obedná prestávka, relaxácia
14 30 – 17 30 – Základy Tao Teória a prax
17 00 – 18 00 – Zhrnutie a záver

 

Miesto:

Tao centrum - Kremnická 26, Bratislava -ACK1 centrum, zvonček Taojoga

Vnútorný elixír - prebudenie vnútorného svetla

Náplň kurzu "Základy TAO" pre začiatočníkov:

 • Teória - vysvetlenie podstaty taoistických meditácií a cvičení; filozofia taoizmu; zdravotné účinky Tao praktík; aplikácie Tao princípov a techník v každodennom živote.
 • Meditácia vnútorného úsmevu v smere podpory 5 elementov - práca s piatimi hlavnými jinovými orgánmi, s nimi súvisiacimi jangovými orgánmi a zmyslovými orgánmi (napríklad: obličky-močový mechúr-uši), pomocou ktorej sa posilňujú vnútorné orgány, multiplikuje sa energia v orgánoch. Usmev do vagus nervu, kde dochádza k celkovej harmonizácii a upokojeniu celej nervovo-vegetatívnej sústavy...
 • Meditácia so zvukom - technika šiestich liečivých zvukov na transformáciu a zbavenie sa negatívnych energií a emócií z tela.
 • Technika brušného dýchania a reverzného dýchania na posilnenie tráviaceho, zažívacieho a vylučovacieho systému tela, ktorá veľmi intenzívne prispieva k uvoľneniu stresu a napätia.
 • Jednoduchá technika seba masáže vnútorných orgánov brucha, tváre, hlavy, rúk a chodidiel pre získanie nástroja na detoxikáciu organizmu, omladenie a postupné rozpustenie energetických blokov a napätí, ktoré sú zodpovedné za ochorenia a starnutie.
 • Meditácia otváranie "Mikrokozmickej obežnej dráhy" - čiže hlavného akupunktúrneho kanála. (Malého nebeského okruhu).
 • Technika Aktivizácia Tantienu – energie brucha, na budovanie energie stredu
 • Cvičenie jednoduchý Čikung - vybrané cviky na stoličkách pre uvoľnenie napätia chrbtového svalstva a následnú energetizáciu chrbtice, čím zvýšime flexibilitu tela, znásobíme energiu a harmóniu.
 • Poslucháč sa zoznámi s technikou Zjednotenie troch myslí. Jedná sa o techniku ako zjednotiť, ustredniť a ukotviť ducha. Aplikácia tejto techniky je základ pre komplexné vnímanie okolia a vnútornú harmóniu, využíva sa aj v bojovom umení, v umení jednania a v živote. Účastník  zacíti silu ducha, pocíti energetický svet a jeho vplyv na náš život.
 • Technika Zjednotenie troch ohňov umožní účastníkovi, zjednotiť svoj tvorivý oheň ducha, naučí sa ako ho nerozptyľovať a naopak posilňovať ho. Jednoduchá technika má mimoriadny dopad na jednotu duše človeka, ktorú začne aplikáciou techniky vnímať. Cítením vlastných energií, vlastnej duše človek dokáže precítiť svoje okolie, vie sa viac zorientovať a zaujať správny postoj v interakcii.

Vonkajší elixír - expanzia do priestoru

 • Zoznámime sa s vonkajšími silami energiou šiestich smerov. Takto sa naučíme precítiť vonkajšie okolité energie, pomocou svojho vnútra, naučíme sa rozlišovať a charakterizovať sily pôsobiace zvonka.
 • Následne sa naučíme aktivizovať a rozprúdiť energiu v Makrokozmickej dráhe a pripravíme sa na energetickú expanziu do priestoru
 • Účastník sa zoznámi s vonkajšími silami a s technikami ako sa uzemniť pomocou zemskej energie, napojiť na kozmickú energiu a nebeské energie - Polárku a Veľkú medvedicu
 • Následne sa naučíme aktivizovať a rozprúdiť energiu v Makrokozmickej dráhe a pripravíme sa na energetickú expanziu do priestoru

Kurz predstavuje úvodné vnorenie sa do systému Univerzálne Liečivé Tao. Je určený rovnako pre začiatočníkov ako aj pre mierne pokročilých. Kurz je súčasťou Inštruktorskej školy Taojogy a zapisuje sa do indexu.

CENA: 150 Eur

LEKTORI:

Mgr. Martina Medvecká  - Certifikovaná inštruktorka systému Universal Healing Tao , majstra Mantak Chiu

Mgr. Július Masarovič - Certifikovaný inštruktor systému Universal Healing Tao , majstra Mantak Chiu

Prihláška

Víkendové vstupné kurzy
Odoslaním formulára súhlasíte so spracovaním osobných údajov podľa našich zásad spracovania osobných údajov

Kontakt: Martina -  univerzalne@liecive-tao.sk, +421 917 974 551