Tao astrológia vnútornej alchýmie a Fúzia 5 elementov I

Astrológia vnútornej alchýmie, vyvinutá majstrom Mantak Chia ako vetva čínskej astrológie, je jedinečným a výkonným systémom, ktorý poskytuje pohľad do energetického zloženia jednotlivca a ako súvisí s piatimi prvkami. Tento astrologický systém vám umožňuje skúmať energiu, s ktorou ste sa narodili, a ako ovplyvňuje váš dnešný život. Ponúka tiež návod, ako napraviť akúkoľvek nerovnováhu vo vašej energii pomocou praktík vnútornej alchýmie, ktoré sú kľúčovou zložkou univerzálneho liečebného tao systému.

Fúzia piatich elementov je nevyhnutným prvým krokom v taoistickej praxi vnútornej alchýmie, v ktorej sa človek učí ovládať vytváranie a tok emocionálnych, mentálnych a fyzických energií v tele. Ide o sériu meditácií navrhnutých na nájdenie a rozpustenie negatívnych energií uväznených vo vnútri tela vytvorením spojenia medzi piatimi vonkajšími zmyslami (zažívanými cez uši, oči, nos, ústa a jazyk) a piatimi hlavnými negatívnymi emóciami (hnev, nenávisť, strach, smútok a strach). Keď je telo očistené od negatívnej energie, univerzálna energia chi prúdi voľne a produktívne a vyživuje telo aj dušu .
V kurzoch FúZIE sa zameriavame na vyváženie a kondenzáciu našej vnútornej energie, aby sme sa spojili so Zdrojom a stiahli si informácie z Vesmíru, aby sme rozšírili našu duchovnú prax. 

Najbližšie termíny:   2. - 4. august 

Tao astrologia + Fuzia

časový harmonogram:

piatok: 15:00 - 20:30 (vrátane prestávky od 18:00 - 18:30)

sobota a nedeĺa: 8:30 - 14:00 (vrátane prestávky 11:00 - 12:00)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cena :  220  Eur  / opakujúci zľavy, informujte mailom

(v cene kurzu 15hodín teorie a praxe, e-booklet) 

Platforma ZOOM

Čo získate

Tu sú niektoré kľúčové aspekty a výhody Astrológie Vnútornej Alchýmie:

Energetická úroveň: Astrológia Vnútornej alchýmie poskytuje hlbokú a komplexnú analýzu vašej energetickej konštitúcie. Pomáha vám pochopiť súhru piatich elementov (drevo, oheň, zem, kov a voda) v rámci vašej rodnej mapy. Toto poznanie môže objasniť vašu osobnosť, silné a slabé stránky a životnú cestu.

Osobnostný rast: Pochopením svojho astrologického profilu cez optiku vnútornej alchýmie môžete identifikovať oblasti, v ktorých môžete mať energetickú nerovnováhu. Tieto nerovnováhy môžu viesť k fyzickým, emocionálnym alebo duševným problémom. Systém ponúka praktiky vnútornej alchýmie, ktoré vám umožnia harmonizovať a vyvážiť vašu energiu, čo vedie k osobnému rastu a pohode.

Kompatibilita vzťahov: Astrológia vnútornej alchýmie poskytuje nielen pohľad na vašu vlastnú energiu, ale tiež vám pomáha pochopiť energetickú dynamiku medzi jednotlivcami. To môže byť neuveriteľne užitočné pri posudzovaní kompatibility vo vzťahoch, či už sú osobné, romantické alebo profesionálne. Poznaním energetického zloženia dvoch ľudí môžete získať hlbšie pochopenie toho, ako interagujú a ako tieto interakcie zlepšiť.

Sebaobjavovanie: Systém podporuje sebaobjavovanie a sebauvedomenie. Môže vám to pomôcť odhaliť váš skutočný potenciál a pochopiť, ako ho využiť. Tieto znalosti môžu byť posilňujúce a umožňujú vám robiť informované rozhodnutia v rôznych aspektoch vášho života.

Holistické liečenie: Astrológia vnútornej alchýmie je úzko prepojená s univerzálnym liečebným tao systémom, ktorý zahŕňa širokú škálu holistických praktík pre zdravie a pohodu. Začlenením praktík vnútornej alchýmie do svojho života môžete riešiť nielen energetické aspekty, ale aj fyzické, emocionálne a duchovné rozmery vášho zdravia.

Kĺúčové aspekty Fúzie piatich elementov

Fúzia 5 elementov I je technika, ktorá vytvára rovnováhu energií 5 rôznych elementov v nás, ktoré generujú rôzne emócie, vnútorné konflikty, nálady. Ich zjednotením – fúzovaním do spoločného centra – zdroja sa dokáže naše vedomie dostať do rovnováhy, neutrality a prichádza nová kvalita nášho bytia.To je spôsob ako byť viac reálny, oprostený od domnienok, nálad, deštrukčných emócií.....a zjednotené vedomie, potom naberá silu a je možné ho nasmerovať...

Osvojiť si základy Fúzie je doporučené pre všetkých, a nevyhnutné ktorí pracujú s energiami, so sexuálnou energiou, Kozmické Liečenie, činejtsang. ktorí sú nestabilní emočne....


  • LEKTORI:

  • Mgr. Martina Medvecká a Július Masarovič - Senior inštruktori systému UHT, majstra Mantak Chiu

Registrácie mailom alebo telefonicky:

  • e-mail: taojogask@gmail.com
  • mobil: 0917 974 551

Názov a číslo účtu:
Martina Medvecká
číslo úctu: 292 689 3163 Kód banky 1100 - Tatrabanka
IBAN SK64 1100 0000 00292 689 3163 
do poznámky uviesť meno účastníka a Astrologia