Taoistický Taiči-čikung forma 13 pohybov

Víkendový metodický kurz  Školy Tao zameraný na tematiku umenie pohybu Taiči Čikung I forma.

Kurz je určený tak pre začiatočníkov ako aj pre opakujúcich absolventov kurzu Taiči, ktorí dlhší čas nepraktikovali a radi by sa zase dostali do formy, prípdane si viac uvedomili detaily.

TAIČIČKUNG I forma je veľmi praktická varianta Taiči šitá na mieru pre každodenné cvičenie. Je nenáročná na priestor a zároveň na zapamätanie si 13 tich esenciálnych pohybov. To umožní v krátkom čase praktikujúcemu spoznať vnútornú štruktúru Taiči a neskôr princípy Taiči. Cieľom kurzu je naučiť sa formu 13 tich pohybov,uvedomovať si telo v pohybe, aplikovať správnu štruktúru tela v každodennom živote, to umožní byť  zakorenený a napojený na energiu vesmíru. Správnym cvičením Taiči dochádza k rozprúdeniu energie čchi, jej hromadeniu a celkovému pozdvihnutiu energetického stavu. Jednotlivé akupunktúrne body, prepojenia aj celé dráhy sú preplachované a nabíjané energiou, pričom dochádza často k ich spontánnemu otváraniu a odblokovaniu

Termín: sobota 6. - 7.  júla

ČASOVÝ HARMONOGRAM:

Sobota - Nedeľa:

09:15 príchod a registrácia

09:30 – 13:00 - Taiči forma I 

13:00 – 14:30 - Obed

14:30 – 17:30 - Taiči forma I 

Zhrnutie a Záver (v nedeľu končíme o 16:00)

KDE:  Centrum Sunečko, Hlavná 30, Stupava

Kurz začína pochopením základných pojmov jin a jang pre pohybovú meditáciu Taiči a ďalej sa zameriame na precízne vysvetlenie a prevedenie 13 tich esenciálnych pohybov formy I. Tai či forma je spojením sady fyzických cvičení ako je Taojin, Tantien Čikung, železná košeľa tancujúci strom a cvičenia šliach.

Krása tejto zostavy je v tom, že je ľahká na zapamätanie si 13 pohybov a rovno je možné aplikovať následné princípy Tao do pohybu. Ďalej sú v nej rotujúce pohyby výborné na rozvoj energie Stredovej osi a nenáročnosť na cvičiacu plochu 1 m2 a časovo trvá 1x precvičenie 5 min.

Je výborné sa naučiť túto zostavu na dlhodobé pravidelne cvičenie aby ste zacítili blahodarné účinky, radosť energiu z tejto formy. 

Hlavná časť taiči zahŕňa vnútorné procesy. Pokojná myseľ, fyzická flexibilita, koordinovaná súhra pohybu a dychu, a tým aj kontrola toku čchi. Akt rovnováhy, najvyšší cieľ klasickej čínskej medicíny.

Korene Taiči ležia skôr v bojových umeniach, zatiaľ čo čikung vychádza z čínskej medicíny. Obe však využívajú rovnaké princípy. Druh dynamickej meditácie, pri ktorej sa vedome spája dych s pohybom, a tým sa kontroluje tok čchi v tele. Zjednodušene povedané, taiči by sa dalo považovať za organizovanú sekvenciu cvičení čikungu.

Na to, aby sa tieto neviditeľné vnútorné alchymistické vlastnosti rozvinuli, potrebuje každý z nás trpezlivosť, nápravu a opakované cvičenie. Predchádzajúce znalosti z iných škôl, ako sú bojové

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Na kurze si ukážeme akým spôsobom môžeme integrovať a zakomponovať do Taiči princípy aplikácie Taojinu, ŽK a Tantienčikungu ako sú zakoreňovacií princíp, prenášanie sily jin a jang, prepojenie sily neba a zeme cez stredovú dráhu, torzné pohyby, silu tantienu...

Čo vám pravidelné cvičenie prinesie:

- Posilníte svoje vnútorné orgány
- Zjednotíte fyzické, duševné a duchovné zdravie
- Rozvinite pružnosť chrbtice a svalu psoas
- Umožníte voľný tok energie/chi/životnej sily
- Získate uzemnenie a zakorenenie, ktoré vám pomôžu v každodennom živote
- Postupne budujete základy pre vyššiu duchovnú prácu

- Zlepšíte vnútornú štruktúru držania tela naučíte sa voľne pohybovať s celým telom, ktoré je štrukturálne aj energeticky prepojené.
- Absorbujete, transformujete a cirkulujete univerzálnu silu, kozmickú silu a silu Zeme
...

Pre koho: pre všetkých, ktorí chcú pracovať na kultivácii svojho tela a energie. Vítaní sú tak začiatočníci, aby sa zoznámili s týmito mocnými praktikami, odskúšali účinky cvičenia na vlastnom tele a podporili tak rozvoj svojej vnútornej sily ako aj pokročilí, ktorí už mali možnosť prostredníctvom absolvovania samostatných metodických kurzov absorbovať metodiku a radi by pravidelným cvičením zdokonalili a prehĺbili svoju prax.  

LEKTORI:  

Mgr. Martina Medvecká - Senior inštruktorka systému UHT

Mgr. Július Masarovič - Senior inštruktor systému UHT

Registrácie mailom alebo telefonicky:

  • Martina - taojogask@gmail.com, +421 917 974 551

NA KURZ JE POTREBNÉ SA ZAREGISTROVAŤ SPATNE MAILOM alebo TELEFONICKY.

Platby:

Názov a číslo účtu:
Martina Medvecká
číslo úctu: 292 689 3163 Kód banky 1100 - Tatrabanka
IBAN SK64 1100 0000 00292 689 3163 
do poznámky uviesť meno účastníka a Taiči čikung