Vzťah črevá, emócie a jemná liečivá sila Čchi Nei Tsang

Črevá a emocionálne trávenie

Čchi Nei Tsang, umenie manuálneho vyvolania celkového uzdravenia tela z brucha, je prax, ktorá pochádza zo starej taoistickej mníšskej tradície.  Je to návrat k načúvaniu prirodzenosti ľudského tela. Starý majster Muy, učiteľ majstra Mantaka Chiu, ktorý priniesol čchi-nei-tchang na Západ a od ktorého som sa učila čchi-nei-tsang, popri ďalších vyškolených senior učiteľoch zo Švajčiarska či Nemecka, nepoznal konvenčnú anatómiu ani biológiu, ale veľmi dobre poznal prírodu:  Vedel, čo sú rastliny, byliny, zvieratá, ich charakteristické životné energie a čo ich oživuje. Jeho džingischán bol v neustálej pozornosti, načúval životnej energii vo vnútri tkanív vnútorných orgánov.

Podľa majstra Chiu nevedel, či je pečeň vpravo alebo vľavo, alebo aké boli endokrinné reakcie pankreasu či nadobličiek… To všetko pre neho nemalo žiadny význam. Sám hovoril, že nevedel vysvetliť, prečo a ako čchi-nei-tchang funguje. Jediné, čo mohol urobiť, bolo demonštrovať jeho liečivú silu! A skutočne, každý z jeho pacientov sa vracal domov v oveľa lepšom zdravotnom stave.

Chi Nei Tsang si dnes zachováva tradičný, holistický, taoistický prístup. Aj keď sa v praxi orientujeme takmer výlučne na brucho, aplikované techniky na vnútorné orgány majú všeobecný vplyv na celé telo. To sa prejavuje nielen na metabolickej a štrukturálnej úrovni, ale aj na mentálnej, emocionálnej a duchovnej úrovni.

„Osobne praktizujem túto masáž už 7. rok a od roku 2019 som aj učiteľkou tejto terapeutickej masáže. Práca na črevách a vnútorných vitálnych orgánoch brucha často privádza mojich klientov do hlbokého, aktívneho spánku plného snov, alebo naopak, spúšťa niekedy veľkolepé očistné emocionálne reakcie . Pri práci čchi Nei Tsang niekedy cítiť ako vnútorné orgány doslova „trávia“ emócie. Podľa môjho názoru sa emócie, keďže sú iracionálne, neriešia na mentálnej úrovni. Namiesto toho, sa „strávia“, keď máme vôľu, silu, podporný systém, zrelosť a mentálnu kapacitu na to, aby sme sa z nich vymanili a poučili. To nám umožňuje prekonať naše emócie, aby sme nimi neboli negatívne ovplyvnení.“

Na tento účel je prospešné nechať sa viesť vonkajším dotykom, ktorý nám pomôže rozpoznať a potvrdiť pocity. Až po uvedomení si fyzického spojenia, môžu emocionálne náboje vstúpiť do procesov transformácie. Prirodzene sa trávia a vyživujú našu dušu, nádobu našej emocionálnej identity, ktorá nám dáva to, čo nazývame zrelosťou. Na tento proces emocionálneho trávenia potrebuje telo viac než len mozog, ktorý dokáže vytvoriť len zmyslové a kognitívne spojenia. Všetko, čo náš mozog dokáže, je pozorovanie faktov. Nato, aby sa prejavilo emocionálne trávenia potrebujeme celý systém tráviaci emócie rovnakým spôsobom, ako trávime potravu tým, že zadržiavame to, čo potrebujeme na  nakŕmenie seba a vylúčenie toho, čo nepotrebujeme, aby sme si uľavili.

Emócie, na viscerálnej úrovni sa prejavujú ako energetické náboje. Tkanivá a orgány sa správajú ako elektronické súčiastky, ako živé odpory, diódy a tranzistory. Ale tým, že sú živé, na rozdiel od elektronických súčiastok, majú tkanivá a orgány schopnosť voľby reakcie. Tieto            voľby sú určené podľa prirodzenej funkcie týchto tkanív a orgánov vyjadrujúce osobitosť každej emócie.  Napríklad emocionálne prežívanie sa často prejavuje ako mimovoľné stiahnutie čeľustí so škrípaním zubov alebo ťažkosťami s „prehĺtaním“ emócií ako zvieranie hrdla. Problémy trávenia vlastných emócií sa vo všeobecnosti prejavujú ako rôzne chronické zóny   napätia, zápalov a spazmatických oblastí pozdĺž čriev a pozdĺž celého tela a tráviaceho traktu. Tieto vzorce kontrakcií môžu brániť tráveniu potravy aj emócií so sprievodným pocitom duševného „zaseknutia“.

Emocionálne trávenie, črevá a snívanie

Hrubé črevo, naše hrubé črevo, je vnútorný orgán s najväčším počtom nervových spojení v tele okrem mozgu.  Štúdie Dr. Michaela Guershona z univerzity v Kolumbii, vykonávané od 80. rokov minulého storočia, zistili, že črevný nervový systém, tzv.nervový systém čriev s jeho zložitými plexami, vytvára to, čo nazval druhým mozgom v našom tele, ktorý je úplne nezávislý od akejkoľvek kontroly zo strany centrálneho nervového systému. Podľa doktora Guershona tieto nervové spojenia nemôžu existovať len na jediný účel črevného vylučovania .

Počas liečby čchi-nei tsang praktizujúci často vidia, ako ich klienti bezvládne zaspávajú, hoci ich prsty sú hlboko zanorené do ich brucha. Po vypočutí ich výpovedí, po tom, ako sa prebudili im a ich praktizujúcim je úplne jasné, že vnútorný pohyb čriev priamo súvisí so snívaním a životom vo všeobecnosti. Sny majú moc prirodzene destilovať emocionálne  náboje a zároveň chrániť vedomie človeka. V snoch môžu byť emócie prežívané v maximálnej intenzite. Pre praktikantov Čchi Nei Tsang,sa liečebná práca na črevách stala dverami k prístupu k vedomiu. Je to otvorenie k presnejšiemu pochopeniu duševných javov, pričom sa riadi starobylým taoistickým poznaním, ktoré považuje ľudskú inteligenciu za predĺženie všeobecnej inteligencie celej prírody.

Podľa taoistov starovekej Číny je život riadený 5 inteligenciami alebo 5 elementárnymi silami vytvárajúcimi našu existenciu. Z tohto pohľadu musíme použiť úplne inú paradigmu, než je tá ktorá sa používa v konvenčnej lekárskej vede. Je tiež veľmi dôležité, aby sa úplne odlíšili myšlienky od emócií. Na emócie „nemyslíme“, ale ich „cítime“. Emócie, to znamená, že sme doslova „pohnutí“, uvedení do pohybu, zvnútra.

Týchto 5 inteligencií tvorí to, čo na Západe nazývame,   vedomie: Mentálna inteligencia alebo racionálne myslenie (Hun), telesná inteligencia alebo šikovnosť (Yi), emocionálna inteligencia alebo zrelosť (Po), pamäť predkov alebo inštinkt (Zhi) a duchovná inteligencia alebo riadiaca intuícia (Shen). Ako vieme, na Západe, akákoľvek úroveň inteligencie potrebuje mozog, aby sa prejavila.  Ale pre tradičných Číňanov mozog nie je vlastný orgán, ale centrálny systém spojovacích nervov.  Považuje sa nanajvýš za spojovací most ako rozvádzač medzi úrovňami vedomia.  Mozog sám o sebe nemôže vytvoriť inteligenciu. Môže len opakovať informácie uložené do pamäti alebo sledovať navodený program, ako je vzdelávanie a podmieňovanie.  Je to životná sila inteligencie, ktorá je zodpovedná za rozvoj mozgu. Najprv existujeme prejavujeme sa ako energia a informácie, a potom sa prejavujeme fyzicky.

Jazyk v sebe skrýva múdrosť, ktorej často nerozumieme, ale ktorá má svoj dôvod existovať. Odkiaľ sa tieto pocity berú? Pochádzajú z viscerálnych úrovní. Viscerálne telo reaguje na emocionálne pocity oveľa rýchlejšie ako naša myseľ. Medzi pocitom a jeho emocionálnou interpretáciou. Ešte predtým, ako sa pocit stane pocitom, musí sa prejaviť veľmi presne vo veľmi špecifických častiach nášho organizmu. Šírenie týchto pocitov na fyzickej úrovni je okamžité a globálne v celom tele.  Je to pre nervový systém príliš rýchle.  Je výsledkom spontánnych chemických operácií riadených endokrinným systémom. To  vytvára okamžité reakcie, ktoré sa potom rozšíria na nervový systém. Potom nervový systém preberá  čas, ktorý potrebuje na spojenie, prenos a reakciu pozdĺž dlhých a zložitých dráh prechádzajúcich cez početné brány nervových sietí, kým nám dá vedieť, „ako sa cítime“.

Emočné trávenie je rovnako prirodzený jav ako dýchanie alebo trávenie jedla. Podobne ako dýchanie alebo trávenie zvyčajne zostáva nevedomé. Ak však dýchame vedome a jeme vedome zlepšíme fungovanie trávenia a tieto procesy sa prirodzene zlepšia. Podobne ako dýchanie a trávenie, aj naše vedomie dokáže napomáhať výkonu emocionálneho trávenia.  To sa však uskutočňuje prostredníctvom inteligencie tela, ktorá si nevyžaduje myslenie. To je dôvod, prečo nemusíme byť inteligentní, aby sme sa uzdravili.

Charakteristický dotyk Chi Nei Tsang uľahčuje vykonávanie emocionálneho trávenia.     Vytvára fyzické spojenie nielen s orgánmi, ale aj na tkanivovej a bunkovej úrovni, s inteligenciou tela. Čchi Nei Tsang teda vykonávajú vyškolení praktizujúci, aby ich spôsob dotyku dokázal prenášať kvalitu energie a informácie (čchi) potrebné na upokojenie čriev v krízových situáciách.    Tento prenos prostredníctvom ich rúk musí niesť liečivý a podporný postoj emocionálneho potvrdenia a pokoja.

Z holistického hľadiska má každá choroba dobrý dôvod. Choroby vždy pochádzajú zo zdravej reakcie na nezdravú situáciu. Takže my nebojujeme s chorobami pomocou čchi-nei-tsangu. Namiesto toho robíme všetko pre to, aby sa klient stal silnejší a vyhýbame sa všetkému, čo by ho oslabovalo.         Posilňujeme celkové zdravie tejto osoby, aby mohla prekonať chorobu tým, že ju prerastie a vyženie ju z tela von. Choroba sa potom stáva prostriedkom, ktorý sa má použiť na uzdravenie, rast, vývoj a zmenu, za účelom prekonania patologických stavov, ktoré vyvolávajú všetky zdroje utrpenia.

Viac informácií o CNT liečbe a kurzoch nájdete na www.liecive-tao.sk, e-mailom: univerzalne@liecive-tao.sk

 

Pri písaní boli požité  zdroje: Intestinal Distress and the Gentle Healing Power of Chi Nei Tsang By Gilles Marin, Director of the Chi Nei Tsang Institute in Berkeley, California, and of the “Institut Chi Nei Tsang” in Nice, France

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.